Sevenum

Hier de tekst van het bijgaande informatiebord:
"Deze historische grenspaal werd oorspronkelijk geplaatst in 1743 op last van de Koning van Pruisen. Hij markeerde de limiet tussen de toenmalige Heerlijkheden Horst en Sevenum (later gemeenten Horst en Sevenum). Met het plaatsen van deze paal kwam er in 1744 een einde aan een langdurig grens- en eigendomsgeschil tussen beide gemeenten. De geschillen begonnen in 1574 en eindigden in 1744. Reden van het geschil lag in het weiden van koeien en schapen.Op 1 januari 2010 is deze historische grenspaal herplaatst, als blijvende herinnering aan deze oude grens. Vanaf deze datum behoort Sevenum bij de gemeente Horst aan de Maas. De exacte grens ligt echter een tiental meters meer noordelijk in de richting van Horst. Vanwege plaatsgebrek is hij hier geplaatst. Reden van herplaatsing is gelegen in het feit, dat we over grenzen heen moeten kijken naar zaken die ons binden en niet scheiden. A.F. van Beurden schrijft het al in zijn boekje over de Limburgse en Brabantse Peel: de drie dorpen Venray, Horst en Sevenum hebben in grondgesteldheid, in bouworde der hoeven en woningen, in het karakter der bewoners, in het wezen van het landbouwbedrijf, in hun welvarendheid veel met elkander gemeen"

Tot 1743 was er een langdurende periode van conflicten tussen Horst en Sevenum. De eerste gegevens over grensproblemen en eigendomsrechten dateren uit het jaar 1574. Het ging dan bijvoorbeeld over het laten weiden van waarschijnlijk Sevenums vee in de Reindonk. Deze problemen leidden tot pestgedrag van beide kanten. In de jaren voor 1743 werden regelmatig geldboetes in het vooruitzicht gesteld om van het gedonder af te zijn.
Dit was klaarblijkelijk niet voldoende, zodat in 1743 een definitieve scheidingslijn werd opgelegd. Langs de heerbaan tussen Horst en Sevenum, nu Stationsstraat en Horsterweg, kwam een stenen grenspaal. Op andere plaatsen kwamen een jaar later houten palen. Deze werden geplaatst in aanwezigheid van onder anderen schepenen van Horst en Sevenum.
Nu, 267 jaar later, waren weer twee ’schepenen’ aanwezig om de nieuwe grenspaal te onthullen. 
De oude grenspalen bleken onvindbaar. De vervangende grenspaal werd beschikbaar gesteld door Harrie Peeters uit Weert. Hij trof deze grenspaal aan bij werkzaamheden op het land. De namen van de beide gemeenten en het jaartal 1743 zijn netjes ingegraveerd.