Mook en Middelaar

Hierbij de gehele tekst van het informatiebord bij deze grenspaal, die aan de ene zijde "CLEVE" en aan de andere zijde "GELDERN" draagt. KAART.
De hardstenen paal in de berm markeert de grens die tot bijna aan het einde van de 18de eeuw heeft bestaan tussen de voormalige hertogdommen Gelre en Kleef. De historische grenssteen herinnert daarmee tevens aan de eeuwenlang gescheiden geschiedenis van de dorpen Mook en Middelaar.
Mook heeft vanaf 1227 behoord tot het graafschap Gelre, dat in 1393 een hertogdom werd. Vanaf 1609 tot 1713 maakte het hertogdom Kleef, inclusief het dorp Mook, deel uit van het keurvorstendom Brandenburg. Daarna behoorde Mook, als onderdeel van het hertogdom Kleef, bij het koninkrijk Pruisen.
Middelaar heeft tot het hertogdom Gelre behoord van 1380 tot 1794. In 1543 werd het hertogdom ingelijfd bij het Habsburgse Rijk. In 1570 kwam het onder Spaans bewind. Van 1692 tot 1713 behoorde het tot het keurvostendom Brandenburg. Daarna maakte het hertogdom Gelre, inclusief Middelaar, deel uit van het koninkrijk Pruisen.
Mook en Middelaar bleven Pruisisch tot de komst van de Fransen in 1794. Tijdens de Franse overheersing werden beide dorpen 'communes'. In 1800 zijn ze samengevoegd tot een 'marie' (gemeente). Vanaf 1815 ging de gemeente Mook en Middelaar tot de Nederlanden behoren.